Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z KVĚTNÉ NEDĚLE (A,B,C) – ZCELA SE VYDAT

Kdybychom chtěli celé to dnešní dlouhé evangelium shrnout do jedné věty, mohli bychom říct: „Ježíš se ZCELA vydal za nás.“

Jak to hezky vyjádřil nedávno zemřelý pan kardinál Miloslav Vlk, „my se zcela vydáme Kristu až ve smrti“. Ale už teď jde o to učit se vydávat Kristu a nebrat si po částech zpátky to, co jsem mu už dal. Tu milost si vyprošujme při dnešní mši svaté…