Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO STOLETÉ VÝROČÍ FATIMY

Z rozhodnutí papeže Františka je možno v tomto roce, kdy slavíme výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě získat plnomocné odpustky (odpuštění trestů za hříchy) pro sebe nebo pro duše v očistci. Zde naleznete více.