Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – JEŽÍŠŮV SEN O SOLI ZEMĚ A SVĚTLU SVĚTA

Uvažoval jsem, jak uchopit toto Ježíšovo slovo, které jsme právě slyšeli. Chtěl jsem říct: Ježíš nám dává důvěru – máme být solí země, světlem světa. Pak mě napadl jiný pojem: Ježíš nás vybízí, abychom byli solí země, světlem světa. A nakonec jsem objevil krásnou myšlenku: Ježíš nám vypráví svůj sen. Sen o každém učedníkovi, který bude solí země, světlem světa. Trocha soli stačí do pokrmu, aby měl chuť. Malý plamínek svíčky pomáhá zorientovat se i v úplné tmě. Čím je sůl pro pokrm, čím je plamínek svíčky ve tmě, tím je dobrý a věrný život křesťana v tomto světě.

Dnešní naše zamyšlení bude krátké. Ale věřím, že zároveň silné. Bude to spíš jakési svědectví. Svědectví jednoho mladého kněze olomoucké arcidiecéze – P. Petra Součka. Poslechněme si jej:

Když jsem byl s mládeží ve Španělsku, na setkání mladých s Benediktem XVI., část programů probíhala v Českém národním centru. Byla to klimatizovaná hala, do které se vešly asi 4.000 lidí. Tam probíhaly české mše svaté, setkání s našimi otci biskupy, diskusní skupinky, atd. Během onoho setkání se na pódiu vystřídala pěkná řádka zajímavých lidí. Jednou se tam objevil jeden mladý kluk, který se představil a začal vyprávět o svém vztahu s Bohem. Prvně mluvil o své sportovní kariéře vrcholového atleta. Pak vyprávěl o svých nevěřících kamarádech… A v závěru svého výstupu řekl myšlenku, kterou jsem si i zapsal. Řekl: „Bůh chce mít v každé partě, ano – i v každé firmě – věřícího člověka.“
Někdo snad řekne: A proč? Co by tam ten věřící měl jako dělat? O tom ten kluk také mluvil. Řekl, že s kamarády v atletickém klubu dělal všechno, jako oni… Všechno až do hříchu. Tedy: Cokoli, co by se Bohu nemuselo líbit, do toho nešel. Na hříších odmítal mít účast.
A vzpomenu ještě jiného mladého věřícího kluka. Ten mi zas vyprávěl, jak v jednom fotbalovém klubu hrával fotbal. Zápasy se hrávaly v neděli dopoledne, v čase mše svaté. Tento kluk měl dohodu s trenérem, že může přijít vždy až na druhý poločas – tedy po skončení nedělní mše svaté. Svým příkladem tak ostatní upozorňoval na správné pořadí hodnot.

Tak ať nám Ježíš dá do srdce tu touhu v mnohém tom planém, temném, co v tomto světě je a co nás obklopuje, být tou solí, být tím světlem. Uskutečnit Ježíšův sen. Sen o každém učedníkovi, který bude solí země, světlem světa. Sen i o tobě, o mně, o každém z nás…