Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POUTĚ 2017 NA MARIA HILF

Maria Hilf je mariánské poutní místo zavěcené zvláště ochraně nenarozeného života. Jeho duchovním správcem je P. Mariusz Banaszczyk, kterého v naší farnosti známe z dob, kdy k nám dojížděl zastupat a zpovídat z Velké Polomi. Teď nám posílá pozvání na setkání při některé z poutí.