Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Svátost smíření

DEN MÍSTO ČAS
zimní letní
pondělí Pustá Polom 6:30 – 6:50
úterý
středa Pustá Polom 16:30 – 16:50 17:30 – 17:50
čtvrtek Pustá Polom 16:30 – 16:50 17:30 – 17:50
pátek Kyjovice 16:30 – 16:50 17:30 – 17:50
sobota
neděle Hlubočec 7:00 – 7:20

Ve čtvrtek před 1. pátkem v měsíci se nezpovídá v Pusté Polomi, ale v Hlubočci od 16.30 do 16.50 hod., v letním období od 17.30 do 17.50 hod.

O 1. pátku v měsíci se zpovídá v Kyjovicích od 16.00 do 16.50 hod., v letním období od 17.00 do 17.50 hod.

Aktuální změny a mimořádné příležitosti ke sv. smíření sledujte v ohláškách, na vývěskách a na webových stránkách farnosti!!!

Svátost smíření nebo duchovní rozhovor je možno domluvit podle potřeb též individuálně, pro nemocné také doma.