Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LEDNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení k přelomu roku, povídání o modlitbě, odpověď na dotaz, upozornění na webové stránky s inspiracemi pro rodiny, historické okénko s pohledem do obce, která k nám do farnosti dnes už nepatří, ale kdysi tomu bylo jinak, ohlédnutí za diecézní poutí do Říma, informační servis s novým pořádkem bohoslužeb, také dvě prosby otce biskupa a pozvání na koncert Hradišťanu.