Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – MŮŽEŠ K NĚMU PŘIJÍT

V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se.

Můžeš mít pocit, že jsi toho v životě pokazil příliš, že jsi horší než všichni ostatní. Třeba ti to dal někdo najevo svým odsouzením, pohrdáním. Možná se kvůli tomu nedovedeš mít rád, bojíš se, že jsi pro ostatní – včetně Boha – nepřijatelný. Pak se pozorně zadívej na ženu z evangelia, která se odvážila k Ježíši přijít. Můžeš i ty.

Neboj se mu se slzami lítosti odevzdat svůj hřích, selhání i neschopnost uvěřit, že jsi hodný lásky. Zakusíš jeho přijetí a odpuštění, které osvobozuje, uzdravuje, uschopňuje milovat sebe i ostatní.

Možná si připadáš spravedlivý, bezúhonný. Vidíš kolem sebe spoustu nepravosti a je ti jasné, kdo jsou hříšníci, kteří si rozhodně shovívavost a slitování nezaslouží, se kterými by se slušný člověk neměl ani bavit. Ježíš má pochopení a přijetí i pro tebe, ale nejspíš by ti jako Šimonovi v evangeliu rád něco pověděl. Neprojevuješ málo lásky? Komu se málo odpouští, málo miluje. Pros Ježíše, ať ti dá poznat tvou tvrdost, nepravost, hřích. Nemusíš se toho bát, On to dělá proto, aby ti mohl odpustit a jeho milosrdenství tě uschopnilo milovat.

Tvá cena není v tom, JAKÝ jsi.
Tvá cena je v tom, ŽE jsi.

Máš svou hodnotu,
jsi lásky – hodný,
nemusíš se bát,
ani si nic dokazovat na druhých.

Tvoje cena je v tom,
že Ježíš si tě zamiloval
takového, jaký jsi,
i s tvými hříchy
a dal za tebe svůj život.