Browse By

NOC KOSTELŮ 2016

Jste srdečně zváni na letošní Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 10. června. Program pro děti bude v kapli v Kyjovicích od 17.00 do 17.50 hod. Od 18.00 hod. bude v kapli v Kyjovicích sloužena mše svatá za všechny obce naší farnosti. V Pusté Polomi bude možno v době od 18.30 do 19.30 hod. prozkoumat varhany s výkladem varhanáře. Hlavní program Noci kostelů začne ve farním kostele v Pusté Polomi v 19.30 hod. Těšit se můžete na instrumentální scholu, módní přehlídku Kostelní móda v proměnách století, klasickou kytaru i na vyprávění a fotografie z cesty po Svaté zemi. Shlédnout můžete také výstavku výtvarných prací na téma „Místo, kde se mohu setkat s Bohem“ a nástěnku o dětech podporovaných naší farností v rámci Adopce na dálku. ZDE je přesnější program.