Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z KVĚTNÉ NEDĚLE – CO NÁM ŘÍKAJÍ PAŠIJE

Co říkají pašije o Kristu, to víme velmi dobře. Mnohokrát jsme to četli, mnohokrát jsme to slyšeli. Ale co říkají pašije nám? Co těmi pašijemi nám říká Ježíš?

Říká každému z nás: Jsem tady pro tebe. Budu se pro tebe obětovat. Chci tě vidět šťastného, jsem ti k dispozici, aby se tvůj život zdařil, aby se tvá věčnost zdařila.

Kéž rozumem pochopíme, srdcem přijmeme a životem naplníme…