Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA – POZVÁNKA NA SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 2016

Sestry a bratři,
a dnes zvláště vy, mladí chlapci a děvčata.
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost.“ Ano, Bůh dokáže vidět v každém z nás to, co je často skryté pod nánosem hříchu, všednosti, obav či strachu. Jeho láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není jistě náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže do Krakova, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustyna, od níž polský papež přijal úctu k Božímu milosrdenství, kterou rozšířil do celé církve. Věřím, že se v Krakově společně setkáme.

Milí mladí,
rád bych se na vás obrátil s otázkou. Máte každý své malé společenství? Scházíte se, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, sdíleli svou víru a zakusili, že Pán Ježíš je živý a je mezi vámi přítomen?
Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Ježíše, ale je vždy zároveň povoláním k životu s druhými. Nelze ji žít izolovaně. Styl života společenství není výsadou nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících či něčím navíc, ale jedná se o základní styl života každého pokřtěného. Na takovém základě založil Ježíš svou církev.
Možná se vám nejednou zdá, že čas věnovaný setkání s druhými kvůli víře a společné modlitbě je zbytečný a dáte přednost něčemu jinému. Buďte si ale jisti, že najít dobré společenství je velikou posilou pro život. Křesťanské společenství je místem, kde se člověk učí žít a sdílet evangelium a zakouší krásu života s Kristem. Uprostřed společenství se prožívá i skutečnost, že milosrdenství Boží není jen dar, který dostáváme, ale je též úkolem. Učit se lásce, službě, odpuštění, inspirovat se skutky tělesného a duchovního milosrdenství – to vše vyžaduje život s druhými, protože bez nich nelze prožívat podstatu křesťanství, a tou je láska k Bohu, konkrétně projevovaná láskou k bližním.

Milí mladí,
hledejte ve svém okolí věřící vrstevníky, abyste se setkali s Ježíšem, který je přítomen mezi vámi podle svého slova: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi“ (Mt 18,20). Mějte odvahu stávat se animátory.
Obracím se též na vás, bratři a sestry všech věkových kategorií a zvláště na vás kněze a rodiče:

  • Pomozte mladým ve svém okolí, aby se setkávali a prožívali radost z víry.
  • Podpořte je také, aby se letos zúčastnili Světového dne mládeže.

Spojme se všichni v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku. Aby zakusili onu svěží a radostnou jednotu apoštolů a prvních křesťanů s Ježíšovou Matkou Marií, ve viditelném společenství shromážděné církve.
Děkuji všem, kteří přispějí ve sbírce na podporu mladých lidí a jejich účasti v Krakově, která se bude konat příští neděli 6. března.

Milí mladí,
mysleme již nyní na okamžiky letošních setkání, ať už toho diecézního v Českém Těšíně nebo červencového světového setkání s papežem Františkem v Krakově, a vyprošujme si dar radostné víry i odhodlanost ke skutkům lásky, jak nás k tomu vybízí Svatý rok milosrdenství. Prosím o modlitbu za mě. I já Vás na vašich cestách provázím svými modlitbami.

Žehná vám váš biskup František Václav