Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

NOVOROČNÍ PROMLUVA – VKLAD VÍRY DO NOVÉHO ROKU

Vstupujeme do Nového roku. Někteří do něj vstupují s mokrým ručníkem na hlavě, jiní s jinými prostředky proti kocovině, někteří do něj vstupují s nadšením, jiní říkají, že optimista je člověk, kterému chybí informace, a vstupují do Nového roku s obavami. My křesťané do Nového roku vstupujeme s vírou a důvěrou – a to je velký vklad. Ale musí to být ne taková ta zdvořilostní víra, ale silná víra a silná důvěra. To je vklad!

Chci vás i dnes povzbudit myšlenkami a zkušeností našeho papeže. Papež František v jedné ze svých homilií řekl tato slova: Modlitba činí zázraky, ale musíme tomu věřit! Vyprávěl o události, kterou zažil v Argentině. Poslechněme si slova papeže i my:

„V jedné rodině náhle onemocnělo sedmileté děvčátko a lékaři mu předpověděli pouze několik hodin života. Tatínek – elektrikář a muž víry – jako by se pominul, nasedl na autobus a jel asi sedmdesát kilometrů do mariánské svatyně v Luján.

Přijel tam už po deváté hodině večer a všechno bylo zavřené. Začal se modlit k Panně Marii a rukama se přitom držel za železná vrata. A tak se tam modlil a plakal celou noc. Nebyly to ale jen pláč a modlitba, ten muž bojoval s Bohem. Skutečně bojoval o to, aby Bůh uzdravil jeho dceru. Potom v šest ráno šel na autobusové nádraží a kolem deváté dojel do nemocnice. Tam našel plačící manželku a ihned pomyslel na nejhorší. Co se stalo, ptal se? A žena mu odpověděla – Přišli lékaři a řekli mi, že horečka zmizela, že dítě dobře dýchá a nic mu není. Nechají si ji tu ještě dva dny, ale vůbec nechápou, co se mohlo stát… Takové věci se tedy ještě dnes dějí. Zázraky existují. Je však nezbytné modlit se srdcem,“ zdůraznil Svatý otec. „Modlit se s odvahou, bít se o to, aby se stal zázrak. Nikoliv takové ty zdvořilostní modlitby – Jistě, pomodlím se za tebe. Pak odříkáme jeden Otčenáš a jeden Zdrávas a na vše zapomeneme. Je třeba se modlit odvážně, jako Abrahám, který zápasil s Pánem, aby zachránil Sodomu a Gomoru, jako Mojžíš, který měl zdvižené ruce k modlitbě, až se unavily, jako mnozí lidé, kteří mají víru a s vírou se vytrvale modlí. Modlitba činí zázraky, avšak musíme tomu věřit.“

To je silné svědectví našeho papeže. My bohatství víry máme. Někdo větší, někdo menší. Prosme o silnou víru. Pak budou i zázraky. Silná víra, silná důvěra – to je veliký dar, veliký vklad, veliká naděje do Nového roku. Prosme o ně…