Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGRAFIE Z MISIJNÍHO ŠTRŮDLOVÁNÍ

Vonělo to, bylo to dobré a ještě jsme pomohli. Farní fotogalerie byla doplněna fotkami z našeho misijního štrůdlování a ZDE také naleznete článeček o této akci, jak byl zveřejněn na stránkách Papežských misijních děl. Při misijním štrůdlování se pro potřebné lidi ve světě vybralo 8.815 Kč. Dalších 33.793 Kč se o téže neděli vybralo při sbírce na misie. Pán Bůh odplať všem, kdo se obětavě zapojili!