Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU V PUSTÉ POLOMI

Římskokatolická farnost Pustá Polom ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií vás srdečně zvou na přednášku na téma Chápání smrti v postmoderní společnosti. Přednáška se uskuteční na faře v Pusté Polomi v sobotu 3. října 2015 v 15.00 hodin. Přednáší P. doc. ThDr. PaeDr. Andrej Slodička, PhD.