Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – KVĚTNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení nad Ježíšovým sestoupením do pekel, odpověď na dotaz o kříži na oltáři, stručný přehled toho nejdůležitějšího či nejzajímavějšího za poslední 4 měsíce roku i pozvání k záležitostem dalším, včetně pozvání k Noci kostelů či k pouti na Sv. Hostýn.