Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PASTORAČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014-15

V neděli 07.09. se na faře uskutečnilo setkání rodičů a vedoucích aktivit v naší farnosti, jehož účelem bylo připravit pastorační plán zvláště pro děti, mládež a rodiny celé farnosti. Z něj vyplynulo následující:

  1. Nosné prvky pastorace dětí, mládeže a rodin budou centralizovány do Pusté Polomi a budou k nim zvány děti, mládež a rodiny celé farnosti jako jedna velká farní rodina. Pro koho nabídnuté záležitosti budou hodnotou, ten si cestu najde.
  2. Novým prvkem se stanou 1. středy v měsíci, které budou ve farním kostele a na faře věnovány celým rodinám. Kromě příležitosti ke sv. smíření pro rodiny a mše svaté pro rodiny bude po mši svaté v kostele probíhat společná modlitba rodin, ke které jsou zváni dospělí, větší děti a mládež. Paralelně s touto modlitbou bude další příležitost k přijetí sv. smíření a duchovním rozhovorům. V tutéž dobu bude na faře malým dětem k dispozici Farní školka s katechezí i zábavou.
  3. Dalším novým prvkem bude divadelní kroužek pro děti, který naváže na velmi hezkou loňskou dramatizaci pašijí.
  4. A ještě jeden nový prvek: Pokusíme se o založení spolča křesťanské mládeže.
  5. Většina již zaběhlých pastoračních záležitostí zůstane v Pusté Polomi zachována i nadále. Počítá se s přípravou dětí na přijímání sv. smíření a Eucharistie, se schůzkami ministrantů, scholy, instrumentální scholy, skautů, s Hovory o víře pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky, středečními bohoslužbami pro děti v adventu a v době postní, nedělními bohoslužbami pro děti doprovázenými instrumentální scholou o 1. nedělích v měsíci, výlet pro děti z náboženství na bobovou dráhu, do aquaparku a také s minitáborem.

Zde naleznete dohodnuté aktivity zasazené do celkového pastoračního plánu farnosti, jak budou fungovat od října t.r.:

pondělí před

1. pátkem v měsíci

odpoledne

návštěvy nemocných Podvihov

pondělí před

1. pátkem v měsíci

17.30/16.30

18.00/17.00

sv. smíření Podvihov

mše svatá Podvihov

1. středa v měsíci

16.30

17.00

17.45

17.45

17.45

sv. smíření zvláště pro rodiny PP

mše svatá P. Polom

společná modlitba rodin P.Polom

sv. smíření zvláště pro rodiny PP

farní školka na faře P. Polom

každý čtvrtek

07.05

12.10

12.10

13.10

13.10

14.15

6.-9. tř. náboženství (v „Žirafě“)

1. tř. náboženství (učebna 1. tř.)

2. tř. náboženství (učebna 2. tř.)

3 tř. náboženství (učebna 3. tř.)

4.+5. tř. nábož. (učebna 4. tř.)

náboženství Kyjovice (ZŠ)

čtvrtek před

1. pátkem v měsíci

17.30/16.30

18.00/17.00

sv. smíření Hlubočec

mše svatá Hlubočec

1. pátek v měsíci

dopoledne

návštěvy nemocných P. Polom

2. pátek v měsíci

dopoledne

návštěvy nem.Kyjovice, Hlubočec

3. pátek v měsíci

dopoledne

návštěvy nem. Domov na zámku

každý pátek

bude upřesněno

příprava k 1. sv. přijímání

pátek – liché týdny

15.00

skauti – dívky

pátek – sudé týdny

15.00

divadelní kroužek

pátek – liché týdny

16.30

skauti – kluci

každý pátek

16.30

schola Pustá Polom

pátek před

1. nedělí v měsíci

16.30

nácvik instrumentální scholy

1. pátek v měsíci

17.00

18.00

adorace + sv. smíření Kyjovice

zakonč. adorace+mše sv.Kyjovice

pátek – sudé týdny

18.00

chrámový sbor

sobota – liché týd.

10.00

ministrantská schůzka

sobota – sudé týd.

13.00

Hovory o víře – fara

bude upřesněno

společenství mládeže

1. neděle v měsíci

09.30

nácvik instrumentální scholy

ostatní neděle

10.00

nácvik farní scholy

1. neděle v měsíci

10.30

mše svatá pro děti – P. Polom

doprovází instrumentální schola

Aktuální změny programu naleznete vždy ve farním časopise v rubrice „Informační servis“.

A ještě moderátoři jednotlivých aktivit a kontakty na ně:


Modlitba rodin

Radim Novák

603 369 637

Farní školka

Věra Javorková

Petra Marešová

608 517 381

736 523 609

Školní náboženství

P. Zdeněk Šimíček

Michaela Grygarová

Věra Javorková

603 368 922

737 736 820

608 517 381

Skauti – dívky

Pavla Tvarůžková

775 077 080

Skauti – kluci

Ondřej Mareš

736 523 608

Ministranti

Vít Pískovský

P. Zdeněk Šimíček

604 312 943

603 368 922

Schola

Adéla Šrámková

724 264 915

Instrumentální schola

Marcela Tvarůžková

777 953 219

Divadelní kroužek

Michaela Grygarová

737 736 820

Chrámový sbor

Pavel Šustek

732 311 637

Společenství mládeže

Vít Pískovský

604 312 943

Ostatní

P. Zdeněk Šimíček

603 368 922