Browse By

VZDĚLÁVÁME SE VE VÍŘE – NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU, HLAVNÍ HŘÍCHY, CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

Spolu s biřmovanci jsme zakončili pronikání do hlubin Desatera pohledem na přikázání týkající se jazyka, který je sice malým orgánem, ale umí napáchat velká zla. Nahlédli jsme také mezi 7 hlavních hříchů a 5 církevních přikázání. Nechcete nahlédnout také? Koneckonců: Víte, jaké jsou třeba současní postní předpisy?