Browse By

VZDĚLÁVÁME SE VE VÍŘE – NEPOKRADEŠ, ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO

Pojďme se spolu s biřmovanci zamýšlet nad vztahem křesťana k majetku – nejen nad možnými hříchy a jejich nápravou, ale také nad kořeny, ze kterých hříchy vyrůstají. A neopomeneme ani sociální aspekt.