Browse By

Vánoční přání 2013

Nebe se dotklo země. To je tajemství Vánoc. Ale nejen jich. Ať je nám nejen o Vánocích povzbuzením tento příběh neznámého autora:

Byli jednou dva mnichové, kteří si přečetli v jedné staré knize, že na konci světa je místo, kde se nebe dotýká země a kde začíná Boží království. Rozhodli se, že se vydají na cestu a budou to místo hledat tak dlouho, dokud je nenajdou. Tak prošli celý svět a přestáli mnoho nebezpečí a všechna strádání, jaká jen svět může přinést, a všechna pokušení, která jen mohou člověka odvrátit od cíle. Četli, že tam najdou dveře a že stačí jen zaklepat a vstoupit.
Konečně našli, co hledali. Zaklepali na dveře a s chvějícím se srdcem se dívali, jak se otevírají. Když do nich vešli, ocitli se doma ve své klášterní cele a udiveně hleděli jeden na druhého. Pak pochopili: Místo, kde začíná Boží království, místo „dotyku nebe“ se nachází tam, kde žijeme.

Ať dotek nebe zakoušíme nejen o Vánocích, ale po celý rok a po celý život, a to tam, kde jsme, a s těmi, které máme kolem sebe…

P. Zdeněk