Browse By

VÝZVA K PODPOŘE PETICE „JEDEN Z NÁS“

V členských zemích Evropské unie v současnosti probíhá evropská občanská iniciativa pod názvem Jeden z nás (One of us). Jejím cílem je ochrana embryí, zejména zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Nově vzniklý institut evropské občanské iniciativy poprvé občanům umožňuje přímo ovlivnit tvorbu evropských právních předpisů. Osvědčila se zejména snadná a časově nenáročná podpora prostřednictvím internetu (odkaz:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lan g=cs). Podle informací z 1. 10. 2013 je aktuální počet sesbíraných podpisů 1,165 603. Česká republika oproti svým sousedům (Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko) má jen 7 878 podpisů (z požadovaného počtu 16 500). K podpisu petice vyzval Svatý otec František i evropští biskupové na svém zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Instrukce k podpisu petice najdete ZDE. Evropskou občanskou iniciativu „Jeden z nás“ je možné podpořit do 1. 11. 2013. ČBK vyzývá jednotlivce i občanské organizace, aby uvážili možnost se k této iniciativě připojit, a tak přispět k tomu, aby v rámci Evropské unie byla přijata zákonná opatření zaměřená na ochranu lidského embrya. Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách www.oneofus.eu.

P. Mgr. Martin David,
generální vikář
Biskupství ostravsko – opavské