Browse By

RYCHLÁ ROTA

Umí se děti a mládež naší farnosti jenom bavit, anebo umí i přiložit ruku k dílu a pro svou farní rodinu i pracovat? Akce Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti ukázala, že naši mladí se umí bavit i pracovat, případně umí se i bavit při práci. Naši mladí během 3 dnů odpracovali cca 90 hodin. Udělali kus užitečné práce: Malovaly se vstupní hala a kancelář na faře, natíral se plot a 3 lavičky, čistily se chodníky od trávy, leštily se věci v kostele. Patří jim i rodičům a prarodičům, kteří to podpořili, za to velký dík. Jak to vypadalo? Podívejte se…