Browse By

VZDĚLÁVÁME SE VE VÍŘE – SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Končí školní rok a přerušuje se na dobu prázdnin také poznávání Božích věcí při přípravě biřmovanců. Dnes se tedy spolu s nimi ohlédněme ještě na poslední ze sedmi svátostí – na svátost pomazání nemocných.