Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI SV. VÍTA (KYJOVICE, PODVIHOV) – FANATICI???

Americký baptistický kazatel Martin Luther King, jeden z nejvýznamnějších vůdců Afroamerického hnutí za lidská práva, nositel Nobelovy ceny míru, jehož život byl násilně ukončen atentátem, řekl svého času tuto myšlenku. Řekl: Člověk, který není ochoten pro něco umřít, není hoden, aby žil. To je silná věta!

My si dnes připomínáme a oslavujeme dětského mučedníka – sv. Víta, který se odmítl zříct křesťanství, který pro Ježíše, pro křesťanský způsob života položil život ve svém dětství. Některé životopisy říkají, že mu bylo kolem 7 let, jiné říkají, že snad kolem 12. Nevíme přesně. A není to ani důležité. V každém případě byl ještě dítětem. To je taky nesmírně silná skutečnost!

Právě v uplynulém týdnu jsme si se čtvrťáky v náboženství připomínali apoštoly, připomínali jsme si, že kromě svatého Jana a kromě zrádce Jidáše všichni apoštolové zemřeli mučednickou smrtí. Připomínali jsme si, jak konkrétně byli umučeni. A některé děti velice upřímně říkaly: „Tak to já bych nedokázal. To já bych nedokázala. Já tolik odvahy nemám.“ Tak jsem jim na to říkal: „Podívej se, možná k něčemu takovému odvahu necítíš, protože třeba Bůh nikdy s ničím takovým ve tvém životě nepočítá. Kdyby Bůh s něčím náročným, i třeba hodně náročným, ve tvém životě počítal, tak – až přijde čas – on sám ti k tomu sílu dá. No a hlavně jsme si připomínali, že tento život není všechno, že máme před sebou celou věčnost, která daleko převyšuje všechny radosti tohoto života, nehledě na to, jak často právě tento život je poznamenán bolestmi. Máme před sebou celou věčnost, o které sv. Pavel napsal, že „ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, co všechno Bůh připravil těm, kteří ho milují“. Věříme tomu!

Mučedníci položili život pro Ježíše. Byli mezi nimi nejen muži, ale i ženy, dokonce i nedospělí chlapci i nedospělé dívky. Byli nenormální? Byli to fanatici? Dovolil bych si použít jednu paralelu: Kolik lidí i v naší zemi položilo život za druhé, za svou vlast, za hodnoty svobody, spravedlnosti… Nikdo z nás o nich neřekne, že to byli fanatici. Jde jen o to připustit, že Ježíš není menší hodnotou.

Já jsem dětem moc vděčný za tu upřímnost: „Já bych to asi nedokázal položit život jako mučedník.“ Víme, jak se kdysi sv. Petr chvástal: „Pane, i kdybych měl jít s tebou do vězení a na smrt, nezapřu tě.“ A zapřel. Ale později uzrál i k tomu mučednictví.

A zrát můžeme i my. Prvním krokem může být jednoduchá myšlenka: Pane Ježíši, už teď a dnes a každý den chci ti dávat všechno, co po mě budeš chtít. Možná to bude překonání nějakého pokušení, možná to bude vykonání nějakého náročnějšího dobra, možná to bude překonání vlastní pohodlnosti, možná to bude něco jiného. Budu trénovat. A když budu věrný v maličkosti, budu mít naději, že obstojím i v zásadních věcech. Zkusme to! Pane Ježíši, už teď a dnes a každý den chci ti dávat všechno, co po mě budeš chtít.

Tváří v tvář mučedníkům – i těm dětským: Stojí mi za to Ježíš???