Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGALERIE Z DOMOVA NA ZÁMKU

Také nemocní jsou středem pastorační péče. Jsou pokladem církve. ZDE se můžete podívat na pár fotografií z pravidelných setkání se seniory a nemocnými v Domově na zámku v Kyjovicích.