Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

MÁME PAPEŽE

Stal se jím argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires.

Je 266. papežem v dějinách církve.

Věřící i nevěřící okouzluje svou prostotou, bezprostředností, vřelostí i smyslem pro humor. Jsme svědky řady překvapení, která nás probouzejí z naší otupělosti a vedou k zamyšlení a nutně i k očekávání, jakou cestou se bude církev pod vedením nového papeže ubírat.

Během svého celého pastoračního působení byl člověkem, který měl blízko k chudým a slabým, byl znám jednoduchostí svého života a tím, jak moc mu záleželo na péči o chudé a sociálně potřebné. Jako kardinál v Buenos Aires bydlel sám v jednoduchém bytě ve druhém patře budovy arcidiecézní kurie, která stojí vedle katedrály, často si sám vařil a po městě se pohyboval převážně v prostředcích hromadné dopravy. Ještě večer po svém zvolení telefonoval apoštolskému nunciovi v Argentině a jeho prostřednictvím vyzval argentinské biskupy a věřící, aby nejezdili do Říma na zahájení pontifikátu, protože cesta je dlouhá a nákladná. Ať namísto výdajů za cestu věřící raději věnují peníze na chudé. Ani jako kardinál nikdy nevyhledával publicitu v médiích, zato pravidelně zpovídal v katedrále jako každý jiný kněz ve svém kostele a navštěvoval nemocné v nemocnicích. Zároveň vždy vystupoval jako rozhodný ochránce pravd víry a nauky církve v zásadních morálních otázkách.

ZDE můžete mj. krok za krokem sledovat jeho slova i život. Kéž nás povzbuzují…

MODLITBA ZA PAPEŽE

Pane Ježíši, určil jsi našeho Svatého otce Františka, aby Tě jako první mezi biskupy zastupoval v Tvé církvi. Prosím Tě, naplň jej svou láskou, aby miloval Tebe i lidi. Dej mu moudrost a prozíravost, pokoru a naději, trpělivost a zdraví. Shromáždi kolem něho upřímné rádce, věrné biskupy a kněze a oddaný Boží lid. K Tvé oslavě a k naši radosti ať požívá vážnosti v celém světě.