Browse By

MÁME PAPEŽE

Stal se jím argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires.

Je 266. papežem v dějinách církve.

Věřící i nevěřící okouzluje svou prostotou, bezprostředností, vřelostí i smyslem pro humor. Jsme svědky řady překvapení, která nás probouzejí z naší otupělosti a vedou k zamyšlení a nutně i k očekávání, jakou cestou se bude církev pod vedením nového papeže ubírat.

Během svého celého pastoračního působení byl člověkem, který měl blízko k chudým a slabým, byl znám jednoduchostí svého života a tím, jak moc mu záleželo na péči o chudé a sociálně potřebné. Jako kardinál v Buenos Aires bydlel sám v jednoduchém bytě ve druhém patře budovy arcidiecézní kurie, která stojí vedle katedrály, často si sám vařil a po městě se pohyboval převážně v prostředcích hromadné dopravy. Ještě večer po svém zvolení telefonoval apoštolskému nunciovi v Argentině a jeho prostřednictvím vyzval argentinské biskupy a věřící, aby nejezdili do Říma na zahájení pontifikátu, protože cesta je dlouhá a nákladná. Ať namísto výdajů za cestu věřící raději věnují peníze na chudé. Ani jako kardinál nikdy nevyhledával publicitu v médiích, zato pravidelně zpovídal v katedrále jako každý jiný kněz ve svém kostele a navštěvoval nemocné v nemocnicích. Zároveň vždy vystupoval jako rozhodný ochránce pravd víry a nauky církve v zásadních morálních otázkách.

ZDE můžete mj. krok za krokem sledovat jeho slova i život. Kéž nás povzbuzují…

MODLITBA ZA PAPEŽE

Pane Ježíši, určil jsi našeho Svatého otce Františka, aby Tě jako první mezi biskupy zastupoval v Tvé církvi. Prosím Tě, naplň jej svou láskou, aby miloval Tebe i lidi. Dej mu moudrost a prozíravost, pokoru a naději, trpělivost a zdraví. Shromáždi kolem něho upřímné rádce, věrné biskupy a kněze a oddaný Boží lid. K Tvé oslavě a k naši radosti ať požívá vážnosti v celém světě.