Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – FUNKČNÍ ORGÁNY V TĚLE CÍRKVE

Četli jsme dnes dlouhé, ale velice výmluvné 2. čtení. Sv. apoštol Pavel používá to známé přirovnání církve k lidskému tělu. Tělo se skládá z mnoha orgánů: Každý orgán má svoji funkci, každý má svoje poslání, každý orgán je důležitý, s každým orgánem se počítá. Jestliže nějaký orgán chybí nebo není na svém místě nebo nefunguje, jak má, je to ke škodě celého těla.

A tak to je v církvi: Každý má svoje poslání, každý má svůj úkol, svoje místo, s každým se počítá, každého Ježíš volá k něčemu jinému a důležité je, aby člověk hledal své místo v církvi, hledal, kde ho Bůh chce mít, kde s ním Bůh počítá.

Jistě v dnešní promluvě neobsáhneme všechny ty sféry, do kterých Bůh člověka zve, všechny ty sféry, kde člověk může být užitečným orgánem v organismu církve. Dnes snad jenom pohled do tří sfér, které jsou nějak aktuální:

Mám vám přečíst poděkování otce biskupa koledníkům Tříkrálové sbírky. Všechny ty děti i dospělí, kteří chodili koledovat, byli také takovým velmi užitečným orgánem v těle církve. Udělali kus užitečné práce. Zde je tedy slovo otce biskupa. (Omlouvám se, že jej čtu s dvoutýdenním zpožděním. To podstatné ale zůstává aktuální.)

Moji milí koledníci,
Tříkrálová sbírka pomalu končí a jistě jsme všichni zvědaví, kolik se celkem posbíralo. Je to sice dost důležité, ale ne to nejdůležitější. Na celé akci si cením především toho, že mladí lidé, a asi převážně děti, umějí přijít k lidem, pěkně jim zazpívat a tím jim přinést nejen onen cukřík, ale i kousek radosti a krásna. Dávali jste také kousek svého srdce. A já vám chci moc poděkovat, že jste byli v těchto dnech posly Boží lásky. Lidé, kteří vám něco vložili do pokladničky, mají stejně jako vy pocit, že udělali něco dobrého, že někomu pomohli v jeho nouzi. A toto vědomí přináší prožitek nekonečného dobra Božího. Moc vám za vaši službu touto cestou děkuji a chci vám na dálku poslat všem své požehnání, abyste i v dalších dnech tohoto roku vykonali mnoho dobrých skutků a lidé mohli skrze vás poznat, že dobro v tomto světě ještě existuje.

Tak to je jedna aktuální rovina, jak být užitečným orgánem v těle církve. Teď k druhé aktuální rovině: Samozřejmě člověk může být v církvi jedinečným způsobem užitečný jako kněz. Může mít podíl na tom Ježíšově poslání, jak jsme to slyšeli v evangeliu: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil za¬jatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ Je teď doba podávání přihlášek k přípravě na kněžství. Samozřejmě také doba modliteb na tento úmysl. I na toto téma nám otec biskup posílá své slovo:

Milé sestry a bratři,
prožíváme společně Rok víry a připravujeme se rokem eucharistie na vrchol jubilea příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Tyto dvě skutečnosti nás mají přivést nejen k osobní touze po růstu víry, ale také k prosbám o duchovní povolání. Vždyť Pán ustanovil své služebníky, aby šli a hlásali radostnou zvěst, aby slavili s věřícími svátosti církve, aby se stávali našimi „otci ve víře“. Naše prosby doprovázejme svým osobním příkladem. Jak často se zapálí plamen povolání příkladem skutečné víry. Ať v rodinách nebo ve společenství věřících ve farnosti. Obracím se nyní na vás, mladí muži. Možná nosíte v sobě myšlenku na duchovní povolání. Možná tam zraje již delší dobu. Nebojte se Božímu volání otevřít svá srdce. Pán i dnes potřebuje odvážné a věrné pastýře, kteří by nesli ovečkám Boží slovo a Chléb života. A když volá, dává i sílu a prostředky k povolání. Církev Vás chce zahrnout svou péčí a pomáhat vám na cestě ke kněžství. Pokud se rozhodnete, budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře. Termín odevzdání přihlášek na biskupství je nejpozději do konce března 2013.

Chci Vás ujistit svou modlitbou i touhou s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.

A ještě třetí rovina, jak být užitečným orgánem v organismu církve: Jsem moc rád, že právě v tomto Roce Eucharistie a právě dnes při mši svaté přijmou tři naši farníci pověření otce biskupa donášet Eucharistii našim nemocným. Je to vzácná služba, veliká posila pro naše nemocné. Více si k tomu přečtete ve farním časopise.

Tak ať hledáme, jak být užitečným orgánem v organismu církve, ať hledáme, k čemu nás Bůh volá, ať máme ochotu tím směrem jít a naši ochotu ať Bůh posiluje svou mocí, svým požehnáním.