Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

SLOVO OTCE BISKUPA K ZAHÁJENÍ ROKU VÍRY

Úvod liturgie – 28. neděle v mezidobí – Slovo biskupa k zahájení Roku víry.

Milovaní bratři a sestry,
dovolte, abych Vás dnes prostřednictvím kněží oslovil hned v počátku nedělní liturgie. Prožíváme totiž velmi významné období.

Včera byla naše církev obohacena o 14 nových blahoslavených mučedníků, ve čtvrtek uplynulého týdne byl zahájen Svatým Otcem vyhlášený ROK VÍRY. Toto datum, 11. říjen, nebylo vybráno náhodou. Je to totiž právě 50 let, kdy začal II. vatikánský koncil, který měl za úkol otevřít okna církve dokořán, aby to bohatství, které Pán své církvi dal, totiž bohatství víry, mohlo proudit do celého světa. Jan XXIII. velmi dobře vnímal proměny tohoto světa a uvědomil si, že světu, který tápe v nejistotách, je třeba dát znovu tu správnou jistotu. Jistotu, kterou zakusil i sv. Pavel, když prohlašuje: Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist (2Tim 1,12). Po padesáti letech od této vskutku úžasné události života církve chce současný papež lidem znovu připomenout, jak veliké bohatství církev ve své víře má.

I dnešní evangelium nám to naznačí – ve víře totiž dostáváme stokrát víc… Věci hmotné, které nás obklopují, jsou skutečně jen prostředky, které mají pomáhat dosáhnout správného životního postoje, a tím postojem není nic jiného, než náš vztah k Pánu. Vše materielní zde jednou zanecháme a před Pána budeme předstupovat jedině s Láskou v srdci, která se probouzí prohlubováním víry a utvrzováním naší naděje.

Víra v Boha znamená především poznávat svým rozumem a pak odpovídat svým srdcem. A k poznání je zapotřebí jistě mnoho úsilí. Možná je právě teď ta vhodná příležitost chvilku zpytovat svá svědomí, jak pozorně nasloucháme při mši svaté Slovu Božímu, jak často vezmeme do ruky Písmo svaté i doma, kdy jsme naposledy otevřeli Katechizmus katolické církve či alespoň jeho kompendium, nebo mladší generace vytáhla ze svých přihrádek YouCat a v těchto knihách jsme studovali obsah naší víry. Je teď příležitost si uvědomit, s jakou opravdovostí a vnitřním přesvědčením vyznáváme neděli co neděli společné Vyznání víry, Credo, které nás spojuje se všemi věřícími na celém světě.

Určitě bude velmi prospěšné, když si hned na počátku tohoto Roku víry uděláme předsevzetí, že se budeme opravdu upřímně snažit všemi možnými prostředky prohloubit svou víru, a tím i lásku a naději. V tomto smyslu se tedy teď nad sebou zamysleme a otevřeme svá srdce působení Boží milosti.