Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – PRO DĚTI A MLÁDEŽ K ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

To, co vám chci dnes vyprávět, se fakt stalo a přišlo to toho člověka docela draho:

Je tomu už víc než 10 roků. Tehdy v televizi běžela soutěž, která dnes už neexistuje – jmenovala se Chcete být milionářem? To byla soutěž, ve které když člověk odpověděl na spoustu často i velmi těžkých otázek, tak mohl vyhrát třeba i milion. No a byl tam v té soutěži nějaký člověk, který už měl na svém kontě 320 tisíc Kč a kdyby správně odpověděl ještě na jednu jedinou otázku, tak mohl vyhrát dvakrát tolik: Mohl vyhrát 640 tisíc Kč. Ta otázka zněla:

Kde je uložen sanktusák?

  1. v šatníku faráře
  2. na věži kostela
  3. na židovském stole
  4. v turbíně vodní elektrárny

No schválně? Co byste na to odpověděli vy? …

Tak já vám tu správnou odpověď řeknu. Sanktusák bývá uložen na věži kostela. Je to takový menší zvon, který v některých kostelech býval umístěn na věžičce nad oltářem a na který se zvonilo při mši svaté při proměňování. Když kněz opakuje slova, která říkal Pán Ježíš při poslední večeři (Vezměte a jezte.., Vezměte a pijte…), Pán Ježíš v tu chvíli přichází ve svaté hostii v kalichu mezi nás. To je ta největší chvíle mše svaté. Aby si tu největší chvíli lidé v kostele uvědomili, proto v kostele ve chvíli, kdy kněz zvedá proměněnou svatou hostii a kalich s krví Pána Ježíše, ministranti zazvoní. Ale všichni lidé nemohou do kostela. Někteří jsou třeba nemocní nebo už moc staří. A tak při té největší chvíli – při proměňování – třeba pan kostelník zatahal za provaz a zazvonil tím zvonem, který se jmenoval sanktusák, a zbožní lidé i doma věděli: Teď, právě teď Pán Ježíš přichází mezi nás. A na dálku se mu poklonili.

Věděli jste to? Ten člověk v té soutěži to taky nevěděl. A tak místo 640 tisíc dostal jen 320 tisíc. Byla to otázka z náboženství. Dneska často i v televizních soutěžích bývají otázky z náboženství a hodně lidí na nich „vyhoří“, protože do náboženství nechodili. A tak vás i letos všecky do náboženství moc zvu. Určitě se dovíte zase spoustu zajímavých věcí. Až se třeba jednou do nějaké soutěže dostanete, ať máte větší šanci vyhrát. Ale hlavně choďte do náboženství, ať víte, jak dobře žít, abychom vyhráli hlavní cenu našeho života – nebe. Moc se na vás těším.

A mimochodem: Víte proč se náboženství nazývá náboženství a ne nábomužství? Tak na to vám odpovím právě až v náboženství. Těším se na vás!