Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

NOVOROČNÍ PROMLUVA PŘI MŠI SVATÉ ZA + PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA

Chtěl bych naše zamyšlení začít jednou vzpomínkou: Už víckrát se mi stalo, že jsme se tak jaksi družně bavili s někým z lidí nevěřících nebo s někým s lidí jiného vyznání a oni mi s údivem řekli: „Vám to fakt nevadí, že jsme nevěřící? Vám to fakt nevadí, že jsme jiného vyznání?“ A já na tom říkám: „Víte, já bych vám to strašně přál, abyste Boha poznali a s Bohem žili. Ale proto, že v Boha nevěříte nebo jste jiného vyznání, proto nejste moji nepřátelé. Jako lidé patříme k sobě a mějme se rádi a hledejme to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje.“ Koneckonců když se podíváme na Betlém a na biblickou zprávu o narození Ježíše, tak tam vidíme nejen zástupce Božího lidu, ale vidíme tam třeba i pohanské mágy (Tři krále). A Ježíš na ně neposílá hromy a blesky. Oni hledají a nacházejí!

Často třeba při přípravách rodičů na křest jejich dětí říkávám: Podle čeho budeme jednou souzeni? Podle toho, jestli jsme chodili do kostela? Všichni budeme souzeni podle jednoho klíče: A to podle toho, jestli jsme se ve svém životě poctivě snažili hledat dobro a pravdu a jestli jsme podle poznávaného dobra a pravdy poctivě žili. Samozřejmě: Pokud poznáváme nejvyšší Dobro a Pravdu v Ježíši Kristu, pak se nás Bůh bude ptát, jestli jsme žili podle toho, k čemu nás Ježíš vede – po stránce lidské, ale i po stránce duchovní, tedy po stránce modlitby, mše svaté, svátostí… Ale kolik je lidí, kteří nezaviněně nikdy Boha nepoznali, nikdo je k tomu nevedl, nebo je špatně vedl, a přesto poctivě hledají, co je pravdivé, co je dobré a poctivě to uskutečňují. Tito lidé mají k Božímu Srdci také nesmírně blízko. Často říkávám, že jestli se nám podaří jednou do nebe dojít, tak tam budeme žasnout nad třemi věcmi: Kdo všecko tam je, kdo všecko tam není a že jsme tam my.

Chceme dneska vzpomenout, pomodlit se a slavit mši svatou za našeho bývalého pana prezidenta Václava Havla. Byl to člověk, který hledal a hájil dobro, pravdu, právo, spravedlnost, úctu ke každému člověku, a který za to i trpěl, který za to byl i vězněn. Ježíš říká v evangeliu: „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“

Panu prezidentovi přejeme slávu nebe, přejeme a vyprošujeme mu, aby Bůh svůj příslib na něm naplnil, přejeme a vyprošujeme mu, aby všechno to dobro, které vykonal a pro které trpěl, daleko převýšilo jeho lidské slabosti.

A sobě vyprošujme, ať i my hledáme a dál hájíme, co hájil on, ať dál hájíme dobro, pravdu, právo, spravedlnost, úctu ke každému člověku, i kdyby nás to mělo něco stát nebo třeba i hodně stát.

Panna Maria, jejíž svátek dneska slavíme a jejíž ochraně svěřujeme celý rok 2012, ať se za nás i v tomto směru přimlouvá, Ježíš ať nám v tom hledání a uskutečňování dobra a pravdy žehná a Duch Svatý, jehož Rok prožíváme, Dárce síly, ať nás v tom posiluje.