Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – ZAKOPANÉ HŘIVNY

Jedno lidové rčení říká, že kdo nic nedělá, ten nic nepokazí. To je sice pravda, ale Ježíš to vnímá jinak. Ježíše v dnešním evangeliu říká, že nejde jenom o to nezneužít hřivny, nezpronevěřit je, ale že jde o to využít jich, podnikat s nimi.

Těmi hřivnami může být cokoliv: zdravé ruce, nohy, hlava, schopnosti, vlohy, Boží dary, čas…

Chci vám dnes nabídnout jedno krátké, ale hutné zamyšlení na toto téma:

Měla 18 let. Když přišla na ni řada, přistoupila ke zpovědnici a zpovídala se: „Naposledy jsem byla u svaté zpovědi před čtyřmi týdny. Dvakrát jsem se hašteřila se sourozenci a jedenkrát jsem mlsala. Srdečně lituji těchto a všech svých hříchů. Amen.“

Kněz odpověděl: „Představte si, že byste teď zemřela a přišla před Boží soud. Co by Bůh asi řekl? Řekl by: S tvým životem jsem docela spokojen. Proti tobě mám jen dvě věci, dvakrát jsi se hašteřila a jedenkrát jsi mlsala. Můžeš si to myslit?“

„Ne, to ne“, odvětila dívka.

„Možná, že by Bůh mluvil takto“, pokračoval kněz. „Dal jsem ti vyrůst v dobré, věřící rodině. Moc zlého jsi neudělala, ale dobrého taky ne. Tvá víra ve mne byla malá. S mou prozřetelností jsi prakticky nepočítala. Modlila ses asi tolik, kolik byla tvá povinnost. Nemohu však říci, že bys se mnou mluvila jako dítě s otcem. Moc jsi na mne nemyslívala, ani jsi nijak netoužila více se ke mně přiblížit. Téměř jsi se nestarala o mé zájmy a má přání. Na mé nejvřelejší přání, aby mě poznali všichni lidé a byli zachráněni pro věčnost, odpověděla jsi peněžitým příspěvkem na světové misie v celkové částce 10,- Kč. Podívej se jen na mladou komunistku, jak ta přímo hoří pro svou věc, co ta všechno podniká. Nebyl jsem hoden většího nasazení tvých sil? Chtěl jsem ti mnohé svěřit, nevěřící spolužačku, větší počet mladých lidí ve farním společenství a tvou poněkud osamělou starou tetu. Sama sis toho ani nevšimla. Tolik jsem pro tebe udělal, v tak veliké míře jsem ti dal síly a nadání a šťastné životní poměry. Jsi pokřtěná, biřmovaná a živená mým tělem. Mohlo z tebe být zcela něco jiného. A co se z tebe stalo, je málo, a co mi přinášíš, jsou prázdné ruce.“

A tak uvažujme chvíli, co chce v tomto směru Ježíš říci nám…