Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – KDYBYCH MĚL POSLEDNÍ DEN ŽIVOTA

Celé dnešní evangelium bychom mohli shrnout do jediné věty: Kdo ztratil věčnost s Kristem, ten už nemá, co by ještě mohl ztratit.

Otřesná kniha Klempnauera obsahuje výpovědi více než 500 žáků k větě: Kdybych měl jen jeden den života. Dvacetiletý píše: „Tak bych užíval život ještě většími doušky.“ Osmnáctiletá dívka: „Poslední večer bych nejraději prožila v kostele, jen s Bohem, abych mu poděkovala za dosavadní život.“ A 17-tiletý student: „Nejdřív bych byl poděšen. Ale potom bych se radoval, neboť za chvilku budu u Ježíše.“

Podobný pokus jsem před několika lety udělal v náboženství s žáky 8. a 9. tříd. Dostali za úkol odpovědět na otázku: Co bys dělal, kdyby ses dověděl, že dnešek je posledním dnem tvého života? Zde jsou některé odpovědi:

  • Našel bych nějakou fajnou babu. Vykradl bych banku a užil si ty peníze.
  • Snažil bych si užít. To, co jsem se neodvážil, to bych asi udělal.

To jsou asi odpovědi těch, kteří si buď chtěli udělat legraci, nebo ve víře ještě nedozráli nebo víru ztratili. Možná zapomněli, že lidský život má rozměr věčnosti.

Byly i úsměvné odpovědi. Například:

  • Zahrál bych si naposledy fotbal a šel bych do kostela.

Pak byla spousta odpovědí těch, kteří pochopili, že jde o věčnost:

  • Šel bych se vyzpovídat a snažil bych se nehřešit.
  • Šla bych na svatou zpověď, abych šla z tohoto světa s čistou duší.
  • Šla bych na svatou zpověď a snažila bych se poslední den strávit s lidmi, které mám ráda.
  • Napravila bych všechno, co špatného jsem udělala. Napravila bych to lepším. Rozloučila bych se s rodinou a se všemi přáteli.
  • Já bych asi zlepšila vztahy mezi lidmi kolem mne – čili bych se usmířila.

A byly tam i dvě moc krásné odpovědi:

  • Byla bych se svou celou rodinou, se zvířátkem. Zavolala bych nejlepší kamarádce, aby si přišla popovídat. Všechny své úspory bych dala rodičům. Nebyla bych smutná!
  • Choval bych se zcela normálně. I před půlnocí bych šel na svátost smíření. Zbytek dne bych dělal vše jako normálně.

Položme si tu otázku a odpovězme si na ni i my: Co bych dělal, kdybych se dověděl, že dnešek je posledním dnem mého života? Bohužel žádný nebeský telegram ani SMS nám v ten poslední den nepřijde. Jak nám dnes připomnělo evangelium, může nás Pán Bůh povolat i náhle. Tak co bychom udělali v poslední den svého života, to udělejme co nejdřív. S tím vědomím, že kdo ztratil věčnost s Kristem, ten už nemá, co by ještě mohl ztratit.