Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

HLADOMOR V LIDSKÉ RODINĚ

Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! (1Jan 3, 17-18)

Milá farní rodino, drazí přátelé a příznivci naší farnosti, téměř denně se snad ve všech médiích objevují zprávy o hladu především v Somálsku a Etiopii, ale i jinde na naší zemi, v naší lidské rodině. V Somálsku hrozí hladomor 10ti milionům lidí, převážně bezmocným dětem, které umírají v náručí svých matek. Ve zprávách se objevil i otřesný výrok jedné černošské ženy, která řekla, že si nikdy nemyslela, že uvidí umřít čtyři z pěti svých dětí hladem v jediném dni a nebude moci pro ně nic udělat. Dokážeme si to představit? Je to jen jeden záběr z miliónů.

Objevil jsem na stránkách litoměřické diecéze tuto výzvu biskupa Jana Baxanta, se kterou se plně ztotožňuji: Nemůžeme si jako křesťané dovolit jen články o hladu hlavně dětí přečíst, politovat je na dálku a vlastně jen přihlížet. Máme, můžeme, přece musíme jim pomoci, a to minimálně hned dvojím způsobem: odříci si něco z našich bohatě prostřených stolů, a tak hladovějícím projevit duchovní solidaritu a pak využít možnosti finančně přispět prostřednictvím Charity:

Sbírkový účet Charity ČR: 55660022/0800, u České spořitelny, a. s.

Variabilní symboly:
Somálsko -103
Etiopie – 146

Bližší informace:
http://www.charita.cz/aktualne/charita-cr/lide-v-somaslku-uz-nemaji-vodu-a-potraviny/

Letáček ke sbírkovému účtu Charity ČR a k možnosti dárcovských SMS:
http://www.charita.cz/res/data/011/001309.pdf

Sbírka pro trpící hladomorem v Somálsku proběhne ve farnosti Pustá Polom při všech bohoslužbách v neděli 04.09.2011. (Sbírka na opravy v září nebude.)

Děkuji vám za velkorysost, ušlechtilost a za účinný projev křesťanského milosrdenství.

P. Zdeněk