Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Promluva k dětem na ukončení školního roku – Od Ježíše neodpočívej!

Milé děti,
Začalo nám nejkrásnější období roku – doba prázdnin. Je to doba odpočinku, tak bych se vás chtěl zeptat: Od čeho všeho budete o prázdninách odpočívat? … (Od školy, známek, poznámek, učitelů, domácích úkolů, kroužků, brzkého ranního vstávání…)
Od Pána Ježíše… Nebo ne? … Správně! Od Pána Ježíše neodpočíváme ani o prázdninách. Proč ani o prázdninách od Pána Ježíše neodpočíváme, to bych vám chtěl pověděl jedním hezkým příběhem:

Na velké prázdniny Jirka jezdíval ke svému strýci, který měl několik koní a také choval ovce. Tatínek Jirkovi připomínal, aby u strýce nezapomínal chodit v neděli do kostela. Jirka slíbil, že nezapomene. Jenže Jirkův strýc nebyl věřící, a navíc si Jirka našel nevěřící kamarády, kteří dělali všelijaké lumpárny. Jirka přestal chodit v neděli do kostela a hodně se změnil. Jednoho dne si vyjeli se strýcem na koni. V dálce u cesty najednou uviděli cosi bílo-červeného. Přijeli k místu a strýc sestoupil z koně, aby se podíval, co to je. Byla to ovečka z jeho stáda, kterou roztrhali vlci. „To je strašné,“ řekl Jirka. „Jak se to mohlo stát? Vždyť Rek je výborný hlídací pes!“ „To je pravda,“ řekl strýc. „Ovečka musela opustit stádo sama, a tak se stala snadnou kořistí vlka. Ovečka je slabá a sama se nedokáže ubránit.“ Potom pokračovali v cestě a Jirka viděl ovečku neustále před očima. A v té chvíli ho napadlo, že on je také takovou ovečkou. Opustil kostel a ostatní křesťany a začal dělat věci, které se Bohu nelíbí. Teď pochopil, co mu tatínek připomínal a proč. A tak se rozhodl, že se změní. Příští neděli už byl Jirka zase v kostele.

Je to tak: Když ovečka uteče od pastýře, je v ohrožení. Ale my jsme dneska v 1. čtení slyšeli ne o vlkovi, ale o lvu: Ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. A ďábel je horší než lev, protože když lev někoho roztrhá, tak jestli ten člověk měl čistou duši, tak ta duše půjde k Bohu do nebe. Ďábel ovšem nechce zničit naše tělo. On chce zničit naši duši. Chce nás dostat na svoji stranu. Chce nám ublížit tak, abychom do nebe nedošli. Chce zničit naši věčnost. A to platí ve školním roce i o prázdninách. Naším nejlepším ochráncem a Pastýřem je Pán Ježíš. Kdo od něho utíká (přes školní rok nebo i o prázdninách) je v ohrožení.
Tak vám přeji, ať si o prázdninách krásně odpočinete – od školy, známek, poznámek, učitelů, domácích úkolů, kroužků, brzkého ranního vstávání… Ale od Pána Ježíše neodpočívejte. Celé prázdniny prožijte v jeho blízkosti, ať vás chrání. Přeji vám, ať prázdniny prožijete bez úrazu na těle i na duši…