Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

KYJOVICKÁ ZVONICE

Děkujeme Bohu a dobrým lidem za to, že naše kyjovická kaple opět rozkvetla do nové krásy. Zdobí ji nové hodiny odměřující i odbíjející čas našeho života a zvony zvou k modlitbě i ke společným setkáním. Obnovená zvonice byla už také požehnána. Nechcete se podívat? ZDE je prezentace.