Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POUŤ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ

Milí rodiče, srdečně zveme děti a celé rodiny s dětmi a letos obzvlášť také prarodiče na pouť dětí na Prašivé (viz přiložený plakát). Celý program se ponese v návaznosti na mezigenerační téma „Babičko, dědečku, vyprávěj“, které chce vyzdvihnout hodnotu vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo starých věcí a řemesel. Odpoledne na stanovištích si budete moci např. zahrát hry našich dědečků a babiček. Setkáte se s dědečkem dráteníkem. Uhodnete, k čemu kdysi sloužily některé věci? Můžete se podívat, z jakých modlitebních knížek se modlívala babička. Atd. Více informací najdete na www.kpc-ostrava.archa.info Z naší farnosti vypravíme autobus. Čas a místa odjezdu přihlášeným upřesníme, orientačně počítejte s odjezdem v 8.30 a návratem okolo 18.00. Autobus bude zdarma. Pokud by vaše dítě mělo zájem jet, prosím vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo pošlete do 15. června 2011 Barboře Vavrečkové: Barbora.Vavreckova@seznam.cz, 731 625 826. Všechny přihlášené děti pak dostanou bližší informace. Těšíme se na společné setkání! Zde najdete také videopozvánku – poběží i v TV Noe:
http://www.youtube.com/watch?v=VpxZzTSziPE