Browse By

POUŤ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ

Milí rodiče, srdečně zveme děti a celé rodiny s dětmi a letos obzvlášť také prarodiče na pouť dětí na Prašivé (viz přiložený plakát). Celý program se ponese v návaznosti na mezigenerační téma „Babičko, dědečku, vyprávěj“, které chce vyzdvihnout hodnotu vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo starých věcí a řemesel. Odpoledne na stanovištích si budete moci např. zahrát hry našich dědečků a babiček. Setkáte se s dědečkem dráteníkem. Uhodnete, k čemu kdysi sloužily některé věci? Můžete se podívat, z jakých modlitebních knížek se modlívala babička. Atd. Více informací najdete na www.kpc-ostrava.archa.info Z naší farnosti vypravíme autobus. Čas a místa odjezdu přihlášeným upřesníme, orientačně počítejte s odjezdem v 8.30 a návratem okolo 18.00. Autobus bude zdarma. Pokud by vaše dítě mělo zájem jet, prosím vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo pošlete do 15. června 2011 Barboře Vavrečkové: Barbora.Vavreckova@seznam.cz, 731 625 826. Všechny přihlášené děti pak dostanou bližší informace. Těšíme se na společné setkání! Zde najdete také videopozvánku – poběží i v TV Noe:
http://www.youtube.com/watch?v=VpxZzTSziPE