Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Klíč ke štěstí

Víme z lidské zkušenosti, že přelom roku bývá spojován s velkými oslavami, s velkými pohledy do minulosti, s velkými prognózami do budoucnosti, s velkými slovy.

Když se člověk na přelom roku podívá z rozumového hlediska, tak zjistí, že se o té dnešní půlnoci celkem nic zvláštního nestalo. Hodiny odpočítávají čas po půlnoci stejně jako před ní. Je to tak…

A přece přelom roku – to bývají zvláštní chvíle. Na konci starého roku se člověk ohlíží spíš zpět, bilancuje, hodnotí, Nový rok otvírá prostor k pohledu do budoucnosti. Člověk si klade otázku, jaký bude, co přinese. Někdy ta otázka je spojena i s jakýmsi tísnivým pocitem. A přiznejme si, že u leckoho čím je člověk starší, tím je ta tíseň, ta nejistota intenzivnější: Jaký ten rok bude, co přinese?

Je dneska slavnost Matky Boží Panny Marie. A právě ona je klíčem k odpovědi na tu případnou tísnivou otázku, jaký ten rok bude. Kolikrát jsme si už dneska přáli a kolikrát si ještě budeme přát, aby ten letošní rok byl šťastný! Klíčem k tomu štěstí je to, co čteme o Panně Marii v Písmu svatém: „Jsi šťastná, protože jsi uvěřila!“ Uvěřila a dala Bohu neodvolatelné ANO. I my budeme šťastni natolik, nakolik uvěříme svému Bohu a nakolik dokážeme spojovat svůj život s jeho vůlí. Obojí je důležité: spojovat svůj život s jeho vůlí, protože to, co si člověk udělá na vlastní pěst proti Bohu, proti Boží vůli, to k štěstí člověka nebývá. Ale také je důležitá ta důvěra. I neznámá budoucnost ztrácí svou tísnivou atmosféru ve chvíli, kdy řeknu: „Pane, nevím, co mě v tomto roce čeká, ale stačí mi, že to víš Ty, bez jehož vědomí nespadne na zem ani jeden můj vlas. Když budu stát na Tvé straně, když Ti budu důvěřovat jako dítě svému dobrému tátovi, pak i kdyby to byl rok tvrdých zkoušek, i kdyby to byl rok mé smrti, bude to úsek cesty, který mě přiblíží k cíli.“

I my budeme šťastni natolik, nakolik uvěříme svému Bohu a nakolik dokážeme spojovat svůj život s jeho vůlí. Tento postoj a tuto důvěru si při dnešní bohoslužbě vyprošujme…

(Podle Mons. Josefa Hrdličky)