Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Živý Betlém v Hlubočci

25.12.2010 se uskutečnil v kapli sv. Jana a Pavla v Hlubočci Živý betlém. Po mši svaté předvedli mladí hrané představení o narození Pána Ježíše. Návštěvníci si také zazpívali koledy a před kaplí si děti hladily zvířátka.
Na fotografie se můžete podívat zde.