Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Znovu přijde soudit živé i mrtvé

Vstoupili jsme opět do doby adventní. Je to doba, která nás má připravit na příchod Pána Ježíše o Vánocích, ale zároveň je to doba, která nás má připravit na ten jedinečný okamžik, kdo Ježíš přijde ne už jako bezbranné děťátko do Betléma, ale kdy přijde na konci světa v plnosti své moci a slávy jakou Soudce. To je myšlenka, kterou připomíná zvláště 1. neděle adventní. Připomíná ji i dnešní evangelium.

Vzpomínám si na jednu hodinu náboženství v 9. třídě v jedné z mých bývalých farností: Taky jsem se nějak dotkl otázky konce světa a jeden z těch mládežníků s nelíčeným překvapením povídá: „On bude konec světa?“

Býváme často masírováni různými sektami, Svědky Jehovovými, kteří už tolikrát vypočítali, kdy konec světa přijde nebo „zaručenými“ zprávami v tisku, které datum bude to poslední v dějinách Země, a tak někdo už možná nevěří ani tomu, co je naše.

Bible jasně mluví o tom, že tak jako náš lidský život zde na zemi má svůj počátek a svůj konec, tak i tato podoba světa má svůj počátek a konec. Ježíš jasně říká, že přijde ve slávě a moci, že přijde k soudu. Říká, ŽE, ale neříká, KDY. Naopak jasně říká, že o tom dni neví nikdo, jenom Bůh. Takže všechny výpočty a všechna „zaručená data“ můžeme klidně „hodit za hlavu“. Není podstatné KDY Ježíš přijde, ale PROČ a je podstatné BÝT NA TO PŘIPRAVEN.

Proč vlastně bude ten poslední soud, kdy budeme souzeni nejen soukromě před Bohem, ale před Bohem, před anděly, před svatými, před našimi rodiči, před našimi dětmi, vnoučaty, přáteli, před všemi lidmi všech dob?

Ten poslední – veřejný – soud bude prostě proto, že tady na zemi zůstává leccos skryté, utajené. Víme, že jsou věci, které vycházejí najevo teprve po letech, po desítkách let – ať už to jsou soukromé záležitosti, nebo věci politické nebo věci, které se děly v dobách různých totalit, za fašismu, za komunismu. Ale víme dobře, že ani po desítkách let, ani po stovkách let, ani po zkoumání historiků, ani po zkoumání Policie a soudů nevyjde najevo všecko. Víme dobře, kolik je třeba u soudu fasciklů s nápisem „Nevyřešené případy“. Víme dobře, jak často vítězí lež, jak často vítězí nespravedlnost, zloba, machinace…

Ten veřejný soud bude hlavně proto, aby Pán Bůh všem ukázal, že spravedlnost zvítězila, že dobro bylo odměněno a zlo potrestáno.

Pán Ježíš to slibuje a pokud mu věříme jako Božímu Synu, tak mu věříme i v tomto. Je v té myšlence velké memento – příležitost k velkému zamyšlení, ale pro toho, kdo to s Bohem i s člověkem myslí vážně je v té myšlence i veliká naděje a radost. Četl jsem kdysi takový článek „Hrozí nám Kristův příchod?“ Hrozí těm, kdo na něj nejsou připraveni. Ti ostatní se na něj těší a očekávají ho…