Browse By

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Od 1. do 8. listopadu můžeme denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Denně tak můžeme jednu duši z očistce vysvobodit. Je to velký dar, který těmto trpícím duším můžeme dát. Nebuďme k těmto duším lhostejní! Nezapomeňme: Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek(svatá zpověď, sv. přijímání , modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně – Otče náš a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci,navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Jedna svatá zpověď stačí pro získání více odpustků.

Zpovídá se: