Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

List ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2010

Drazí přátelé misií,
nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu, která žila v těžko dostupném terénu asi 3 hodiny cesty vysoko v horách. Jejich obydlí bylo velmi prosté. Překvapilo mě, když mi k obědu připravili pečené kuře. Protože jsem žádná zvířata v okolí domku běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě nějaká kuřata mají. Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět radost, že pro mě měli z Čeho připravit hostinu.“

Tento příběh potvrzuje to, co nám k letošní Misijní neděli říká Svatý otec Benedikt XVI., že klíčem k misiím je vytváření nebeského společenství.

Celý článek…