Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Kontakty

Fara Pustá Polom

 

Adresa:

Římskokatolická farnost Pustá Polom

Slezská 32; 747 69  Pustá Polom

IČ: 478 10 581

Bank. spojení:

Pustá Polom: 2300836298/2010
Kyjovice: 2800836307/2010
Hlubočec: 2600836302/2010
Podvihov: 2900836304/2010

tel.: 603 368 922

farní email: rkf.pustapolom@doo.cz
email knězi: zdenek.simicek@volny.cz

 

Farář: P. Zdeněk Šimíček