Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Kontakty

Fara Pustá Polom

 
Adresa:
Římskokatolická farnost Pustá Polom
Slezská 32; 747 69  Pustá Polom

IČ: 478 10 581

Bank. spojení:
Pustá Polom: 2300836298/2010
Kyjovice: 2800836307/2010
Hlubočec: 2600836302/2010
Podvihov: 2900836304/2010

tel.: +420 734 689 111

farní email: rkf.pustapolom@doo.cz

Farář: P. Mgr. Radim Zielonka