Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Kalendář akcí

Listopad 2010

Den Akce
1 Slavnost Všech svatých – mše sv. v Pusté Polomi v 16.00 hod., v Kyjovicích mše sv. s pobožností za zemřelé v 17.30 h.
2 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. v Kyjovicích v 16.00 hod., v Pusté Polomi mše sv. s pobožností za zemřelé v 17.30 hod.
3 mše svatá s pobožností za zemřelé v 17.00 hod. v Hlubočci.
4 v 17.00 hod. mše sv. s pobožností za zemřelé v Podvihově
5 od 8.00 h návštěvy nemocných ve farnosti
6 mše svatá s pobožností za zemřelé v 15.30 hod. v RÚ v Hrabyni.
7
8
9
10
11
12 Od 8.30 h. svátost smíření, bohoslužba slova se sv. přijímáním a návštěvy nemocných v Domově důchodců v Kyjovicích
13
14 slavnost sv. Martina a Výročí posvěcení farního kostela; mše sv. v 10.30 h.; od 15.00 hodin Svatomartinské slavnosti – kulturní program (bude upřesněno) v Pusté Polomi
15
16
17
18
19
20

10.00 fara: ministrantská schůzka

21
22 19.00 fara: Hledání cest – příprava dospělých ke svátostem
23 16.00 MŠ Kyjovice – možnost vyrobit si adventní věnečky,bližší informace budou v ohláškách 34. neděle v mezidobí
24
25 v 18.00 hod. na faře v Pusté Polomi schůzka Farní rady, od 15.00 hod. do 17.00 na OÚ v Hlubočci možnost výroby adventních věnečků; bližší informace budou v ohláškách 34. neděle v mezidobí
26 16.15 kaple Kyjovice – Vigilie za počatý život
27 od 15.00 hod. na faře v Pusté Polomi možnost výroby adventních věnečků; bližší informace budou v ohláškách 34. neděle v mezidobí
28 při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců a věnečků, v kapli v Hlubočci Sváteční adventní odpoledne v 16.00 hod, Kyjovice: Sbírka na opravy kaple, Pustá Polom: Sbírka na opravy kostela
29
30

Prosinec 2010

Den Akce
1
2
3 dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech (předvánoční)
4 10.00 fara: ministrantská schůzka, sbírka na potřeby diecéze
5 v 16.00 hod. na faře v Pusté Polomi Mikulášská besídka, sbírka na potřeby diecéze
6 19.00 fara: Hledání cest – příprava dospělých ke svátostem
7
8 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu; oslava společná při mši svaté v Pusté Polomi v 17.00 hod.
9
10 od 8.30 v DD v Kyjovicích příležitost ke sv. smíření a bohoslužba slova se sv. přijímáním
11 10.15 v Hlubočci ministrantská schůzka pro kluky Z HLUBOČCE
12 9.45 kostel Pustá Polom: adventní koncert absolventů a posluchačů církevní konzervatoře v Opavě
13
14
15
16
17
18 10.00 fara: ministrantská schůzka
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31